Les Colles

A les Pitiüses hi ha 16 grups folklòrics federats, dels quals 14 són d’Eivissa i 2 de Formentera