DIRECTRIUS I NORMES BÀSIQUES FEDERACIÓ DE COLLES DE BALL D’EIVISSA

La Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa es dirigeix a les institucions i a les colles de ball pagès d’Eivissa, en compliment de l’acord pres a l’Assemblea General ordinària de la Federació de Colles celebrada el passat dia sis de febrer de 2019, per exposar el següent:
Des dels seus inicis, la Federació va elaborar i aprovar un Reglament de Règim Intern, d’acord amb les finalitats reflectides en els seus estatuts, per tal de donar unes directrius i unes normes bàsiques a totes les colles federades per aconseguir cuidar, respectar i mantenir les nostres tradicions.
Entre aquestes normes cal destacar:

* Totes les actuacions que realitzin les Colles de ball pagès, dins i fora de la comunitat, contaran amb un grup de membres que tindrà un mínim d’un sonador i quatre parelles de balladors i balladores per tal d’oferir un mínim de qualitat i garantir que es puguin fer la majoria de les ballades.
* Es tindrà especial cura de la confecció, els teixits, i els materials més semblants als originals la presentació, els pentinats, la neteja etc.. evitant objectes no propis de la vestimenta tradicional.
* La música de les actuacions serà sempre en directe i no s’ha d’utilitzar una gravació.
Per lo exposat, la Federació recomana que no s’ha de desvirtuar indumentàries, músiques, cançons o balls tradicionals.

Fes clic sobre aquest enllaç per descarregar la informació en format PDF

Recent Posts

Leave a Comment