1998, Neix la Federació de colles de ball i cultura popular d’Eivissa i Formentera

L’any 1998 va néixer la Federació de colles de ball i cultura popular d’Eivissa i Formentera, per iniciativa de diferents representants de les colles de ball pagès de l’illa d’Eivissa (al final de l’article adjuntem copia de l’acta de la primera reunió de les colles, de data 26 de febrer de 1998).

En aquest blog anirem contant les nostres activitats i altres articles relacionats amb el ball i la nostra cultura, però en aquest primer article reproduïm els acords que s’adoptaren en aquella primera reunió i que a dia d’avui segueixen presents en el nostre dia a dia.

ACORDS:

  • Aprofitar el moment per unir les colles e impulsar la Federació
  • Totes les colles consideren positiu posar en marxa la Federació
  • Amb la feina de posar en marxa la Federació tenir sempre present que no tenim que imposar sinó treballar tots junts
  • Tenir en tot moment present l’autonomia de cada colla, per això flexibilitat en la redacció dels estatuts i Reglament de règim intern
  • Comunicar a les colles de Formentera lo exposat en esta reunió aprofitant la presència d’un representant d’Es Pastorells

Després de varies reunions i molta feina el 14 de juliol de 1998 va ser constituïda la primera junta directiva de la que va ser presidenta na Pepita Torres, representant de la colla de Sant Jordi. L’any 2000 Edu Sánchez, representant de la colla de l’Horta de Jesús, va presidir la Federació. L’any 2002, després d’un canvi en els estatuts va ser nombrat president Toni Tur «Sendic», representant de la Colla des Broll, que ho va ser fins el 2007. Actualment ho és Maria Marí, representant de sa colla de Labritja.

Amb aquests 19 anys d’existència ja s’han realitzat 165 assemblees generals, 20 festivals Mare Nostrum, 17 Jornades de cultura popular, 8 excursions i trobades de germanor i moltes altres activitats, però sobretot cada dia seguim amb mes ganes de seguir endavant i fer feina pels nostre ball i cultura d’Eivissa i Formentera.

colles

Recent Posts

Leave a Comment